top of page

​AVG privacy beleid


UW PRIVACY
Voor een goede overeenkomst is het noodzakelijk dat ik, als uw sportschoolhouder een dossier aanleg.
​Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. 
 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,

  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 
Als eigenaar heb ik als enige toegang tot de gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet vereist 15 jaar bewaard.
 


​Check-up And Sports Team

2018-07-18_13-05-51.png
imajges.png
bottom of page